Lokale Besturen

Stad Ninove streeft ernaar om de drempels naar de dienstverlening voor iedere Ninovieter te verlagen en wil dat elke inwoner volwaardig kan deelnemen aan alle aspecten van de samenleving. Inzetten op E-inclusie maakt onlosmakelijk deel uit van een klantgerichte en laagdrempelige aanpak om alle burgers te bereiken.

Dankzij het project Digibank Dender Zuid kunnen we verder bouwen op digitale acties die werden genomen gedurende de corona crisis. Ook ons bestaande computeraanbod in de bibliotheek kan dankzij het project worden aangevuld met een nieuw digipunt in het Sociaal Huis.
Met het project Digibank Dender Zuid kunnen we ook een digitaal aanbod aanbieden in een aantal deelgemeenten en bieden we o.a. toegang tot hardware aan de meest kwetsbaren.

Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen heeft niet geaarzeld zich kandidaat te stellen voor en deel te nemen aan het project Digibanken.

Een aanzienlijk deel van onze inwoners wordt immers geconfronteerd met de problematiek van digitale uitsluiting, zo is al meermaals gebleken. Het feit dat het project zich hoofdzakelijk richt op kwetsbare doelgroepen zoals laaggeschoolden, werkzoekenden, nieuwkomers, mensen in armoede was een extra stimulans om deel te nemen. We willen deze doelgroepen immers meer kansen bieden op de arbeidsmarkt, en een basiskennis ICT is daarvoor onmisbaar.

Voor het Digipunt, waar men één-op-één terecht kan met vragen, leek de bibliotheek ons de meest voor de hand liggende plek; onze bib heeft immers een traditie in e-inclusie.
Extra meerwaarde van het project zijn de vormingen en opleidingen die zowel in het stadscentrum als in de deelgemeenten zullen plaatsvinden.

In Denderleeuw bestaat al bijna 10 jaar een werking rond e-inclusie, dankzij de vrijwilligers van de Buurtcomputer: zij bieden individuele ondersteuning aan mensen met digitale vragen tijdens de vrije inloop, die plaats vindt op drie verschillende locaties. Bovendien organiseren ze jaarlijks een twintigtal computervormingen.

Toch stappen we graag mee in het verhaal van Digibank Dender Zuid. Dankzij dit project kunnen we onze digipunten uitbreiden over deelgemeenten Welle en Iddergem, kunnen we het aanbod aan opleidingen gevoelig optrekken en is er ook een uitleenpunt voor hardware opgestart. Dat Digibanken focust op kwetsbare inwoners, geeft een extra meerwaarde.

Scroll naar boven